רובנה משפחת פוירשטיין 4

1914, כתב ידה ברוסית של אטל על גבי תמונה בסיום לימודיה בתיכון, "לזיכרון לדוד היקר .... מאטל"

מידע-נוסף2

רובנה משפחת פוירשטיין 4

1914, כתב ידה ברוסית של אטל על גבי…

רובנה משפחת פוירשטיין 4א

1914, כתב ידה ברוסית של אטל על גבי…
error: Alert: Content selection is disabled!!