רובנה משפחת פוירשטיין 7

פרטי מות הסבתא ינטה פוירשטיין, 23.2.1931, במכתב מרובנה לארץ ישראל.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת פוירשטיין 7

פרטי מות הסבתא ינטה פוירשטיין, 23.2.1931, במכתב מרובנה…

רובנה משפחת פוירשטיין 7א

שיעתוק הטקסט   אחי היקר ישעיהו ! בלב…
error: Alert: Content selection is disabled!!