רובנה משפחת פוירשטיין 8

1925, חופשה בנובוסטאב
"בדאצ'ה שכורה מהגוים", בשורה העליונה מימין, "צפורה אחות אמי, אחי, אמי, אני, טניה אחות אבי. למטה במרכז, קלרה גלמן, חברתה הקרובה ביותר של אמי מתקופת לימודיה באודסה, רופאת שיניים אף היא, על ברכיה בתה רעיה". כמו חנה, גם צפורה דודתה עלתה ארצה לפני השואה, השאר נספו.

error: Alert: Content selection is disabled!!