רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 3

4 תמונות שצולמו באותו זמן ובאותו מקום
הכובעים רחבי השוליים אופיניים לתקופה ראשונית זו בתולדות השומר הצעיר כשסממנים צופיים של תנועת "השומר" (טרם האיחוד שלה עם תנועת "צעירי ציון" שיצר את השוה"צ) עדיין בלטו בהופעה החיצונית. המקלות שהיוו תחליף לנשק נקראו "פותאח". עזריאל רוס עומד משמאל.

error: Alert: Content selection is disabled!!