רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 4

תמונה 2, עזריאל בשורה הקדמית משמאל
חיים גולן אומר שמודל החיקוי בתלבושות היו הצופים הפולנים ! והאמירה בלבוש היתה שאנחנו (היהודים) לא נופלים מהם. עם זאת, בהשפעת הארץ-ישראליות, נפטרו אט אט מהסממנים הללו. אלמנטים חדשים מארץ ישראל, כמו שירים למשל, היו מגיעים לקן ברובנה תוך שבועות ספורים !

error: Alert: Content selection is disabled!!