רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 14א

"לאח ראש קננו וראש גדודנו רוס עזריאל"

מידע-נוסף2