רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 23א

היעד - קבוץ ב'
קבוץ ב' של השומר הצעיר הוא קבוץ משמר העמק שטרם עלותו על הקרקע ישב ליד נהלל..

מידע-נוסף2

רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 23

ל' כסלו תרפ"ה הוא 27 בדצמבר 1924

רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 23א

היעד – קבוץ ב' קבוץ ב' של השומר…
error: Alert: Content selection is disabled!!