רובנה מש' פיסיוק ושטריק 10א

למטה: נדפס בבית הדפוס הממשלתי
סייעה לי בתרגום מפולנית לעברית של המסמכים ושרבוטי כתב היד על גבי התמונות, הגב' רינה קמפלר מפתח תקוה.

מידע-נוסף2

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 10

תרגום למר הרץ מאיר פיסיוק, מנהל מפעל, רובנה,…

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 10א

למטה: נדפס בבית הדפוס הממשלתי סייעה לי בתרגום…
error: Alert: Content selection is disabled!!