רובנה מש' פיסיוק ושטריק 15

פסח, בפתח בית משפחת שטריק. למעלה: רחל, מישה ואלכסנדר. באמצע: פרידה, דיתה וארתור. למטה: עזרא.

מידע-נוסף2

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 15

פסח, בפתח בית משפחת שטריק. למעלה: רחל, מישה…

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 15א

כיתוב בפולנית: לאהובים מאיתנו, פסח תרצ"ה (אפריל 1935).…