רובנה מש' פיסיוק ושטריק 17א

תרגום מפולנית (שם האתר לא ברור):
לאהובים, שראווייניצה, יולי 1935. הילדים ארתורק (ארתור שטריק) וסנה (שושנה פיסיוק).

מידע-נוסף2

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 17

רחל מניחה את ידה בעדנה על ידו של…

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 17א

תרגום מפולנית (שם האתר לא ברור): לאהובים, שראווייניצה,…