רובנה מש' פיסיוק ושטריק 17

רחל מניחה את ידה בעדנה על ידו של אביה
אמה שולמית, בנה ארתור ושושנה בתו של אחיה שמואל. ה"זקנים" שעלו ארצה לפני המלחמה נצלו, השאר נספו.

מידע-נוסף2

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 17

רחל מניחה את ידה בעדנה על ידו של…

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 17א

תרגום מפולנית (שם האתר לא ברור): לאהובים, שראווייניצה,…
error: Alert: Content selection is disabled!!