רובנה מש' פיסיוק ושטריק 30

לייב, בנו הבכור של הרץ מאיר פיסיוק, נספה
עפ"י בתו פרידה דגני, התעשיין, מנהל מפעל הבירה המשפחתי, "ברגשלוס", אריה לייב פיסיוק לא היה דתי וגם לא ציוני אלא "בונדיסט". יחד עם זאת, היה יושב ראש ועדת בניין בהקמת הגמנסיה תרבות בעיר (ראה ספרו של מנחם גלרטר "הגמנסיה העברית תרבות ברובנה").

error: Alert: Content selection is disabled!!