רובנה מש' פיסיוק ושטריק 34

האחים משה (מישה) ויהודית (דיתה)
משה נפל במלחמה כתותחן בצבא האדום, על סיפור הצלתה הדרמטי של דיתה, בספרה האוטוביוגרפי.

מידע-נוסף2

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 34

האחים משה (מישה) ויהודית (דיתה) משה נפל במלחמה…

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 34א

error: Alert: Content selection is disabled!!