רובנה מש' פיסיוק ושטריק 45

מרץ 1943 לערך, על הטיילת בתל אביב
זמן קצר לאחר הגעתה עם משפחתה ארצה מטהרן, פרידה לבית פיסיוק, בעלה שאול צימרמן ובנם רפי, מימין, נפגשת עם דודה (אחי אמה) שמחה פיסיוק (עיברת שמו לפרת) ואשתו מלכה לבית רוקח, משמאל. כמה טראגי שבאותם ימים ממש, הטבח ברובנה !

מידע-נוסף2

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 45

מרץ 1943 לערך, על הטיילת בתל אביב זמן…

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 45א