רובנה מש' פיסיוק ושטריק 6

בניין מפעל הבירה "ברגשלוס" ברובנה
בצורה מעוררת השתאות זוכרת יונה ראבר מלודביפול, פלאקטים לפרסום שהודבקו בעיירה לקידום המכירות של בירה "ברגשלוס". בשיחותי הרבות איתה על החיים בעיירה, ובווהלין בכלל, היא מעלה כלאחר יד ציטוט מדויק (בתרגום מפולנית כמובן) מתוך הפלאקטים הללו:

error: Alert: Content selection is disabled!!