רובנה מש' פיסיוק מכתבים 2ד

תרגום מיידיש – חיים גולן. ראו הערה לגבי התרגום במכתב הקודם.

 

 

מעהריש אוסטרא (בצ'כוסלובקיה) יום פרשת משפטים תר"פ

 

לאחי הגדול יקירי וחברי באמת מופלג בתורה משכיל על דבר אמת יצחק .... עם רעייתך הכבודה ובני ביתך

שלום וברכה אחי היקר

נעצרתי פה מפני קדושת השבת כי כל ימי השבוע נסעתי וגרתי במקום שאין שם יהודים ובשבת קודש פרשת יתרו סרתי לנוח בעיר גדולה כאוסטרא אשר יש בה כ 40 אלף יהודים. מכיר ומודע אין לי פה ולשבת בדד במלון במשך 36 שעות אינו כדאי לי ! ישנם עיתים ורגעים אשר באמת צריכים אנחנו לברך שלא עשונו גוי, כי אם הייתי חו"ח גוי, אז ישבתי בדד כל היום בלי מכיר ומודע וכאשר עברי נוצרתי ועברי הנני בלב ובנפש, הלכתי קודם כל לבית הכנסת הגדול להתפלל קבלת שבת ומעריב. מכתלי בית הכנסת נראה שהיהודים פה חיים חיי עושר כי הוא בנוי לתלפיות לא פחות מהסינגוגה קלומצקי בורשה (זה בית הכנסת הגדול המפורסם של ורשה שהגרמנים פוצצו אותו), אך פה יינגן אורגיל (אורגן) ולהקת משוררים מזמרת ? כנהוג בערי המערב, אך התפללו בהדרת קודש וגם זה חדש ראיתי, נאספו פה לתפילת קבלת שבת כל ילדי היהודים מבתי ספר לילדים וילדות כולם עמדו בתפילה בחרדת קודש ובעת אשר השליח ציבור קרא, קראו כולם והשתחוו מול ארון הקודש. עוד ראיתי שבאים קהל גדול להתפלל אשר בארצות המערב

 

למרות מה שכל המחסנים והעסקים פתוחים ביום השבת ! ישבתי אצל מתפלל אחד אשר מראהו כאיש נכבד ושאלתי אם יש פה הסתדרות ציונית ואולי גם מזרחי והשיב לי שיש גם הסתדרות מזרחי גדול והראה לי אל המתפלל היושב בעבר השני עם צילינדר גדול, וזהו הד"ר פרבר, ראש המזרחי. אחר תפילת מעריב, קרבתי אל הד"ר פרבר והיגדתי לו את שמי וגם הוספתי שאני ראש המזרחי בווהליניה וקיבל אותי בסבר פנים יפות, ושאלתי אותו איפה אוכל לאכול במסעדת כשר והוא בעצמו הלך איתי והראני רסטורן כשר אשר שם אכלתי ארוחת ערב. במאכלי ערבית ומיני ממתקים ככתוב ואחר הארוחה הלכתי לבית מלוני. לא עברה שעה אחת ומשרת המלון הודיע אותי ששני אדונים מחכים עלי. יצאתי לקבל פניהם והנה הד"ר פרבר עם עוד אחד מראשי המזרחים הנכבדים באו לבקרני ובקשו ממני להסכים שמחר במוצאי שבת קודש יקראו לאספה גדולה מהמזרחים לכבד את האורח ראש המזרחים בווהלין ! הגם שהייתי עיף מין הדרך, בכל זאת הסכמתי לזה ובמוצאי שבת באולם גדול התאספו אנשים מנכבדי המזרחים עם כל הוועד בראשם, ועל כוס משקה קיימו מצוות כבוד אורחים. בראש האספה ישב ד"ר פרבר וגם אחד המזרחים העשירים פה ואחרי אשר ברכו בשלום אותי, נתנו לי הדיבור הראשון. השם החיינו נתן לאדם דעת נתן לי לשון לימודים ודיברתי כחצי שעה לחיזוק המזרחי. ראשית דרשתי בשלומם בשם המזרחי מווהלין ובשם הוועד מרובנה בפרט, בשם 800 חברים חברי המזרחי ברובנה ואחרי כן אמרתי להם שאנכי אינני רב בישראל וגם

 

הינני מהאנשים אשר עליהם נחקק הפסוק יברכך ד' מציון, כי לא אקבל מאומה מהציונות ונותן הנני בעין יפה כי אנכי בעל בית חרושת וטרוד בעסקי וחפצתי לבאר לכם מדוע נתתי ידי למזרחים ! חפצי לבאר לכם מדוע נתתי ידי למזרחים ! ובארתי להם מאמר חז"ל וירושלמי החברה זו למה היא דומה ...........................(ציטטא) מה יעשה והולך בתווך כן אצלנו יש שלושה פארטיין (מפלגות) גדולים, האחת היא האגודה, אחת היא האגודה שהם מזרחים ושלישית הציונים הלאומיים השמאליים. מה יעשה איש כמוני כלך בשל אור נכווה באור כי חברי האגודה הם פייערדי ג ייעדין (יהודים שרופים) ואחרי אש, לא נשאר דבר מלבד אפר. כלך בשל שלג זה, הציונים השמאלים אשר הם קרים לכל קודשי היהדות כשלג שנקבע בשלג. אפשר בכלל לגמרי לטעות ללכת לאיבוד משום שיישאר מהיהדות כלום, מה יעשה אדם כמוני אשר כל קודשי היהדות יקרו לו מאד ושמעתי לקול המרכבה הגדול מה יעשה ואלך בתווך, זהו המזרחי וי"ד.

ובדברי על המאור שיהדות ומהמאור שבתורתנו הקדושה, אמרתי להם, אתמול קראתי בעיתונים פה שממשלת הצעטא סלווסקיס ? הוציאה חוק ופקודה בכל החבלים שיושבים שם הרוב האשכנזים גם כן החובה עליהם להנהיג את שפת הצ'כים בכל משרדי הממשלה ושפת אשכנז בל יראה ובל ימצא למרות אשר חתמו על הטרקטאט (הסכם מלחמת העולם הראשונה) לתת חופש לעמים הלאומים המיעוטים וזה גזל משפט, לא כן תורתנו הקדושה, היא נתנה לנו חוקים ומשפטים צודקים, הביטו נא בפרשת משפטים "זובח לאלוקים יוחרם בלתי לד' לבדו" והפסוק השני תיכף יצוה לך "וגר לא תנקום ולא תלחצנו". זאת אומרת, כל איש יהודי, אסור לו לזבוח לאלוקים אחרים כי אם לד' לבדו ואם לא, תחרים אותם כי הוא קיבל התורה וקרא נעשה ונשמע ומחוייב לקיים ! אך על הגר תצווה חופש תורתו שלא תלחצנו, הוא יכול לעבוד את אלוקין וגם לדבר ולכתוב בשפתו לפי ראות עיניו כי הוא איננו מצווה לקיים מצוות תורתנו (וגר זה הוא פרענדער הוא זר ולא גר שהתגייר !). ועוד דיברתי דברים מתובלים בדברי חז"ל ובכתובים אשר הפליאו אותם ואחרי גומרי, מחאו כפיים כולם בהתלהבות. גם דיברתי על האחדות והשלום ! אחרי כן, אמר היו"ר ד"ר פרבר שבגמרא שבת כתוב ששני מלאכים מלווים לו לאדם בצאתו מבית הכנסת, מלאך טוב ומלאך רע, אם יבוא וימצא הכל מוכן לשבת, הנרות דולקים והשולחן ערוך והמיטה מוצעת, יברך מלאך הטוב, יהיה כן לשבת הבאה ומלאך הרע בגם כן יענה אמן. כן היה לי אתמול במקרה בצאתי מבית הכנסת, נקרו לפני מלאך טוב מלאך ממלאכי עליון זהו האורח הנכבד ראש המזרחים בווהלין ודרש בפנינו בדבר השלום והאחדות בעבודתנו ןבשם כל המזרחים בעירנו, אנחנו מברכים ונותנים כבוד לאורחינו הנכבד ממלאכי השלום ומברכים אותו בדרך זו ובעסקיו הפרטיים ובעבדו תן הכללות ואנחנו מלאכי הטובה ונאמר אמן ! ואחר כך אכלנו מלווה מלכה וברכנו ברכת המזון וליוו אותי עד בית מלוני.

(חותם) אחיך ד"ש והצלחתך

 

(ובצד) מצפה לראותך בקרוב פנים אל פנים ומחבק אותך באהבה, מאיר

 

מידע-נוסף2
error: Alert: Content selection is disabled!!