רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 6א

כיתוב:
11.8.1928, המשחק בין חשמונאי רובנו לחשמונאי לבוב.

מידע-נוסף2

רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 6

במגרש הכדורגל של חשמונאי ברח' זמקובה ברובנה המגרש…

רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 6א

כיתוב: 11.8.1928, המשחק בין חשמונאי רובנו לחשמונאי לבוב.