רובנה עיתונות יהודית 3

המערכת והאדמיניסטרציה של ה"ווהלינער צייטונג" 1932.
העיתון היה ממשיך דרכו של ה"ווהלינער לעבן" שנאלץ להתמודד עם מצוקה כלכלית קשה ליהודים ב"ימי גראבסקי". התמונה מופיעה גם בעמ' 266 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה עיתונות יהודית 3

המערכת והאדמיניסטרציה של ה"ווהלינער צייטונג" 1932. העיתון היה…

רובנה עיתונות יהודית 3א

נספח מקורי בצמוד לתמונה: ח.ב. (חיים בנציון) אילון…
error: Alert: Content selection is disabled!!