רובנה ציונות ושפה עברית 2

מנחם שחורי, במרכז, מורה לעברית ברובנו, 1921
פעיל ציוני מרכזי בווהלין (ואח של סבי יוסף). טרם שעזב את בית אבא בלודביפול לצורך לימודים בסמינר למורים בוילנה, ולאחר מכן העליה לא"י, לימד עברית ברובנו במסגרת "אגודת חובבי שפת-עבר". כאן עם קבוצת לימודי ערב לצעירים.

מידע-נוסף2

רובנה ציונות ושפה עברית 2

מנחם שחורי, במרכז, מורה לעברית ברובנו, 1921 פעיל…

רובנה ציונות ושפה עברית 2א

כ"ה ניסן תרפ"א = 3.5.1921

רובנה ציונות ושפה עברית 2ב

על הוראת עברית מתוך ספרו של יצחק בשביס…
error: Alert: Content selection is disabled!!