רובנה תנועות הנוער הציוניות החלוץ והחלוץ הצעיר 1

הכינוס הראשון של תנועת "החלוץ" בווהלין, רובנה, ספטמבר 1920.
שורה עליונה חמישי משמאל מנדל שורצמן (מנחם שחורי), שמיני זאב אידסיס. בשורת הביניים ראשון מימין פסח לייב הירשפלד, שני ישראל דינס, שלישי שמואל רוזנהק. מעוררת מחשבה העובדה שרק אשה אחת ! זהבה (בירשטיין) בת יצחק, בחבורה הזאת. התמונה מופיעה בעמ' 116 בספר הזיכרון רובנה ולצידה סקירתה של בת יצחק אודות הכינוס.

מידע-נוסף2

רובנה תנועות הנוער הציוניות החלוץ והחלוץ הצעיר 1

הכינוס הראשון של תנועת "החלוץ" בווהלין, רובנה, ספטמבר…

רובנה תנועות הנוער הציוניות החלוץ והחלוץ הצעיר 1א

על גב התמונה החותמת – ההנהלה הראשית של…
error: Alert: Content selection is disabled!!