רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 9

על יחסי הקן הגדול בעיר עם ההנהגה הראשית של השוה"צ בוורשה ניתן ללמוד מהמכתב הבא. בשורה בתחתונה ניתן לומר כי קן רובנה הגאה אינו מקבל תכתיבים כלאחר יד:
הסתדרות "השומר הצעיר" בפולניה, הקן ברובנה, ט' כסלו תר"ץ (= 11 בדצמבר 1929). אל ה"ה הראשית (= ההנהגה הראשית) בוורשה, חזק ! (= הברכה השומרית). קבלנו את גלויתכם בה אתם מודיעים לנו כי על האנשים תיכף לצאת ל"שומריה" (= כינוס התנועה) בו בזמן שלא קבלו את החוזר ואינם יודעים שום פרטים בדבר כל זה. מה עם הכסף ? אנו מבקשים שתיכף ומיד עליכם לענות לנו וכמו כן, לפרש בשמות האנשים אשר נאשרו (= אושרו) כי לא ברור לנו כלום. אנו מעירים כי בהתאם עם החלטת ועדת-הצופים ברובנה, על מקום (?) שומריה נוסעת צין שרה. נא לענות תיכף ומיד. חזק ואמץ. החתימה למטה בצד שמאל היא של מזכיר הקן - נ. דוניץ.

error: Alert: Content selection is disabled!!