רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 11

ביום מושלג בחזית הקן בעיר.
ראו גם סקירה מצורפת וכמו כן, מחברת סיכום סמינריון של החניכה מלכה רוטנברג, שאף כי נערך שנים לפני הסמינריון שבתמונה זו, אין ספק כי תכניו היו דומים או אף זהים !

מידע-נוסף2

רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 11

ביום מושלג בחזית הקן בעיר. ראו גם סקירה…

רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 11א

על הסמינריון מפי חיים גולן בפגישה עימו ביום…
error: Alert: Content selection is disabled!!