רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 3א

מקרא התמונה:

קבוצה מגדוד "כפירים" של "השומר הצעיר" בעיר וראשי הקבוצות חיה דרמנסקי (לעדן בארץ), פינדריק (?), זלמן יוז (יושב למטה במרכז בין חניכיו) הוא בוגר המחזור הראשון של גמנסיה "תרבות", עלה ארצה וכאן היה רוקח, רחל בלאיך (או אפשר אולי שחנה אחותה הצעירה ?), ראש הגדוד יוסף שוחט (השמאלי בשלישית הבוגרים למעלה), בארץ משנה למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, המדריכה הצעירה מלכה רוטנברג יושבת למטה מימין. מלכה, רזי לאחר נישואיה, בארץ בכפר ויתקין (ראו גם תעוד נרחב אודות מש' רוטנברג).

מידע-נוסף2

רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 3

קבוצת "כפירים וכפירות" 1923 (ראו הערות בנספח).

רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 3א

מקרא התמונה: קבוצה מגדוד "כפירים" של "השומר הצעיר"…
error: Alert: Content selection is disabled!!