רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 2א

על גב התמונה: "קבוצת השומר הצעיר 1924" (ככל הידוע צ"ל 1922).

מידע-נוסף2

רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 2

גדוד ג' של "השומר הצעיר", 1922. אברהם רייז…

רובנה תנועות הנוער הציוניות השומר הצעיר 2א

על גב התמונה: "קבוצת השומר הצעיר 1924" (ככל…
error: Alert: Content selection is disabled!!