רמת גן משק חלב משפחת בדנר 3

משפחת בדנר בחזית ביתה, ההורים ישראל ושרה והבנות צפורה וחיה.
בלבוב, טרם עלותה ארצה, עסקו בני המשפחה במסחר ואת ההסבה לחקלאות בא"י עשו כאידיאולוגיה ! בסופו של דבר חוסל משק החלב של מש' בדנר כאשר העיריה הפקיעה את הקרקע לצרכים ציבוריים.

error: Alert: Content selection is disabled!!