רמת גן משק חלב משפחת בדנר 4א

גוף הטקסט, 28 בפברואר 1939, חצי שנה בדיוק לפני פרוץ מלחמת העולם השניה.
נסיונותיו של בדנר להעלות ארצה את אחיותיו ואחיו ובני משפחותיהם העלו בסופו של דבר חרס וכולם, עד אחרון בניהן ובנותיהן, נספו כולם בשואה. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

רמת גן משק חלב משפחת בדנר 4

גלויה ששלח ישראל בדנר לאחיינו אלי שטגר בחיפה.…

רמת גן משק חלב משפחת בדנר 4א

גוף הטקסט, 28 בפברואר 1939, חצי שנה בדיוק…

רמת גן משק חלב משפחת בדנר 4ב

תמלול הטקסט 28 בפברואר 1939, אלימלך יקירי זה…
error: Alert: Content selection is disabled!!