תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 16א

תרגום דברי הזיכרון ביידיש על גב התמונה: קבוצת עליה שישית .. שי לקבוצת "בורוכוב" שלנו בלודז' ! דרישת שלום בורוכובית נלהבת ביותר, לכם, החברים בפולין .. זלפלדן, 27 באוקטובר 1946. "מתחת לטקסט" ניתן להבחין בחותמת "פוטו קרל באואר" שפעל בזלפלדן באותן שנים. עוד על "הנוער הבורוכובי", ההסטוריה של התנועה, התארגנותה המהירה לפעולות סיוע והצלה לניצולי השואה והקמת רשת של קיבוצי הכשרה לבוגרים לילדים ולנוער כהכנה לעליה לא"י, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 16

זלפלדן, 27 באוקטובר 1946, "קבוצת עליה" של ניצולי…

תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 16א

תרגום דברי הזיכרון ביידיש על גב התמונה: קבוצת…

תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 16ב

על "הנוער הבורוכובי" (סיכום חופשי) מתוך ספרו של…
error: Alert: Content selection is disabled!!