תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 2

במחנה העקורים זלפלדן, חיילים אמריקאים לצד חבורת פליטים צעירים, דגל ישראל מונף על הרכב משמאל.
על חשיבותו האסטרטגית הגדולה של המחנה בזלפלדן ועל יחסי הגומלין בינו לבין מחנה העקורים הגדול בבאד רייכנהאל הסמוכה, מעברו הגרמני של הגבול המפריד ביניהן, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 2

במחנה העקורים זלפלדן, חיילים אמריקאים לצד חבורת פליטים…

תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 2א

אודות מחנה העקורים הגדול בזלפלדן אבא גפן, ממפקדי…
error: Alert: Content selection is disabled!!