תחנת וינה אשר טרמון 13

"אין אף רשיון עליה אחד".
מכתבו של א. (אליהו) דובקין, ראש מחלקת העליה של הסוכנות היהודית, שלא מאפשר את עלייתו הלגלית של אשר טרמברג ארצה. אשר עלה לבסוף בכוחות עצמו באניה "קדמה" שהפליגה מנמל מרסיי ונכנסה לנמל חיפה ב 13 ביוני 1948. התיישב בקיבוץ כפר בלום, שינה את שם משפחתו לטרמון.