תחנת וינה אשר טרמון 14ה

ראו הוראות איסור הכניסה לפלסטינה בסעיף 7

מידע-נוסף2

תחנת וינה אשר טרמון 14

דרכונו הבריטי של אשר (וולף) טרמברג (טרמון). חתימת…

תחנת וינה אשר טרמון 14א

דפים מס' 2 ו 5

תחנת וינה אשר טרמון 14ב

זיוף ! נא לשים לב לסיוג בראש דף…

תחנת וינה אשר טרמון 14ג

דף מס' 7 כולו הוא זיוף ! אשר…

תחנת וינה אשר טרמון 14ד

"רשיון לשהות במדינת ישראל". חותמת ההגעה ארצה (בעמ'…

תחנת וינה אשר טרמון 14ה

ראו הוראות איסור הכניסה לפלסטינה בסעיף 7