תחנת וינה אשר טרמון 5

וינה, תחילת חורף 1945.
נהגות האמבולנסים הארץ-ישראליות. האמצעית שמה האני (חנה) שנשאה לקצין האמריקאי שלדון קפלן ששיתף פעולה עם מבצעי "הבריחה" ועברה לחיות איתו באמריקה.