תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 1

ינואר 1946, רכב שאול של "הצלב האדום" בשרות הבריחה.
הנהגים וצותי המשאיות היו חוד החנית בפעילות המבצעית של הבריחה, אומר אשר טרמון. הם הסתכנו יותר מכולם גם בגלל אתגרי הנהיגה בתנאים קשים וגם כי נשאו עליהם כסף מזומן, סיגריות ואלכוהול כ"פספורט" לחצית גבולות. רבים נתפסו ונאסרו בגלל פעילותם זו. חנינא מלאכי במרכז.