תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 12

חתונה כפולה במחנה העקורים בינדרנמיכל.
תמונה ששלחו לחנינא והינדה ניצולים בני עירם בפולין, מהשמחה הגדולה במחנה בינדרמיכל מיום 27 בינואר 1947, מחנה העקורים הגדול שמוקם בבתי דירות בעיר לינץ.

מידע-נוסף2

תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 12

חתונה כפולה במחנה העקורים בינדרנמיכל. תמונה ששלחו לחנינא…

תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 12א

ביידיש על גב התמונה: אנו שולחים לכם תמונה…