תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 13א

על גב התמונה בפולנית:
"להינדה וחנינא, תמונת החתונה מוגשת על ידי החברים לעבודה מווינה, הלה ויוזק, וינה, 10 בפברואר 1947".

מידע-נוסף2

תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 13

חתונה נוספת …. 10 בפברואר 1947, חתונתם של…

תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 13א

על גב התמונה בפולנית: "להינדה וחנינא, תמונת החתונה…