תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 2

החברות אסתר פרטיג משמאל ושרה ארנהלט.
אפשר שבזמן פעילות במחנה העקורים באד-גסטיין. אסתר, לבית מלאך, ואחותה הינדה, פעלו שתיהן בווינה. שרה ארנהלט, ניצולת אושוויץ, ניהלה את חדר האוכל במטה "הבריחה" ברחוב פרנקגאסה 2, עלתה ארצה והתגוררה ברמת גן.