תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 5

שרה ארנהלט והילדה הניצולה פנינה שרמן.
פנינה שרדה את השואה כשנמסרה למשפחה פולנית בזמן שהוריה ואחיה הבוגר ממנה נרצחו. חנינא דודה פדה אותה לאחר המלחמה וביום 5 באפריל 1946 (היום בו צולמה תמונה זו), עם קבוצה גדולה של ילדים, עזבה את וינה לצרפת ומשם באניה שמפוליון לא"י. ב 26 באפריל הגיעה לחוף חיפה.