תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 10א

טאדק (טוביה) פרידמן, וינה, פברואר 1947. מיד עם סיום המלחמה החל פרידמן במצוד אחר פושעים נאצים שהסתתרו בפולין תוך שהוא פועל תחת זהות בדויה של קצין פולני (בתצלמים כאן). לאחר מכן עבר לווינה כשמטרתו המרכזית היתה איתורו של אייכמן. ב 1952 עלה ארצה.
בנושא המצוד אחר פושעי מלחמה, אשר פרידמן היה ממוביליו כאמור, יש לציין עוד כי ארתור (אשר) בן נתן, בנוסף לתפקידו כבמפקד "הבריחה" באוסטריה, היה גם ממונה מטעם ה"הגנה" על המצוד אחר נאצים ופושעי מלחמה.

מידע-נוסף2

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 10

במדי צבא-פולין, טאדק (טוביה) פרידמן, ניצול שואה, בן…

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 10א

טאדק (טוביה) פרידמן, וינה, פברואר 1947. מיד עם…

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 10ב

הקדשה בפולנית על גב התמונה (לא זוהה המצולם…
error: Alert: Content selection is disabled!!