תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 3

טייכהולץ ליד מכוניתו בפתח מטה "הבריחה".

מידע-נוסף2

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 3

טייכהולץ ליד מכוניתו בפתח מטה "הבריחה".

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 3א

על ברוניסלב (ברוס) טייכהולץ (Bruce Teicholz), לבוב 1914-…