תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 4

פעילים בתחנת הרכבת בווינה.
שני משמאל משה וייסזנד (דברים אודותיו בנספח), רביעי יצחק ונגלישבסקי, שישי ברוניסלב טייכהולץ, שביעית שרה ארנהלט. יוזק וייס למטה מימין עם סרט "הצלב האדום" על שרוול מעילו, משמאל יונה (יונל'ה) אייזנברג, מורה הדרך האגדי לחציית הגבולות.

מידע-נוסף2

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 4

פעילים בתחנת הרכבת בווינה. שני משמאל משה וייסזנד…

תחנת הבריחה בווינה פעילים וארועים מרכזיים 4א

אודות משה וייסזנד (גם ויסזנד) יליד לודז', 1917,…