תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 9

אותה "רביעיה" בדרך למשימתה, קדמון נושא התיק.
שימוש בכלי רכב בעלי סימני זיהוי לגיטימיים (של אונר"א במקרה זה) לצרכי "הבריחה", כולל הברחת פליטים, היה פרקטיקה ידועה, אומר אשר טרמון שעדויותיו כאן. לאונר"א היה נגיעה לכל הבט בחיי הפליטים במחנות והוא היה חייב להיות שותף גם לארגון המשלוחים, בין אם חוקיים או לא !