תחנת וינה שלמה ואסתר פאר 16

החברים הקרובים בחתונת אייזיק וחנה גרמן.
אוחז במוט החופה מימין בולק זנדברג, לידו שלמה פאר (חובש כובע כמו של החתן), לצידו אסתר מלאך ולצד החתן אסתר פאר, גרטה זנדברג בין שתי ה"אסתריות", מונייק מאיר (חובש כובע פרווה) אוחז במוט החופה משמאל ושרה ארנהלט לצד הכלה.