תחנת וינה שלמה ואסתר פאר 18

התמונה הכוללת ביותר של פעילי הבריחה בווינה !
פנינה שרמן למטה במרכז מה שמראה שהתמונה צולמה בחודשים הראשונים של 1946. בממוצע פעלו במטה "הבריחה" בווינה דרך קבע כ 15 עד 20 איש ואשה, הם לא קבלו שכר ונהנו רק מקורת גג, מזון, ביגוד ודמי כיס.