תחנת וינה שלמה ואסתר פאר 20

ארוע חגיגי נוסף במטה "הבריחה" .
הילדה הניצולה פנינה שרמן ליד השולחן עטופה באהבה כשלשמאלה רוטקה ולימינה הינדה מלאכי דודתה, אחריה אסתר ושלמה פאר, יצחק ונגלישבסקי, ?, מונייק מאיר, ?. פנינה ניצלה בחיק משפחה פולנית ועל תהליך השבתה ראו תעוד נרחב כאן.