תחנת וינה שלמה ואסתר פאר 27

בפעילות בשטח באזור זלצבורג.
משמאל: שלמה, אסתר מלאך וצבי פינס, חיל הבריגדה היהודית אשר פעל בזלצבורג מטעם "המרכז לגולה", מימין אינו מזוהה. המרכז לגולה היה ועד הצלה לפליטים שהוקם בדרום איטליה באוקטובר 1944 ואשר התבסס על חיילי הבריגדה היהודית מן הארץ ובשיתוף פעולה עם יהודי איטליה והג'וינט.