תחנת וינה שלמה ואסתר פאר 39

1948, בארץ ! אסתר ושלמה מבקרים את מש' מלאכי.
חנינא והינדה ובנם אברי עלו ארצה בסמוך למש' פאר והתיישבו בקיבוץ אושה. כאן הינדה ואברי הקטן עם שלמה ואסתר שהגיעו לבקרם בקיבוץ. לאחר תקופה באושה, עקרה מש' מלאכי לחדרה. פעילי "הבריחה" אכן שמרו על קשרים הדוקים גם לאחר עלותם ארצה.