תיאטרון אהל 104א

הדף הפותח את החוברת ובו רשימת 13 ההצגות המסוקרות בה. רבות מההצגות, כמו "בשפל", "החיל האמיץ שווייק" או "מסעות בנימין השלישי", "רצות" כבר שנים ארוכות. ניתן גם להתרשם כאן מה"לוגו" העדכני של התיאטרון.

מידע-נוסף2

תיאטרון אהל 104

החוברת "בואו ונלך אל התיאטרון". בידיעה שהתפרסמה בעיתון…

תיאטרון אהל 104א

הדף הפותח את החוברת ובו רשימת 13 ההצגות…