תיאטרון אהל 12א

רשימת המשתתפים וספור המעשה. את יעקב גילם במקור רפאל צבי ואת רחל יהודית ברקאית. צבי עזב את ה"אהל" ב 1929 כשיצא לדרך אומנותית חדשה ואת מקומו בתפקיד תפסו קלמן קונסטנטינר ואח"כ זאב ברבן (אשר שמו בתכניה זו).

מידע-נוסף2

תיאטרון אהל 12

"יעקב ורחל" (במקור "בכי רחל") מאת ניקולאי קרשניניקוב,…

תיאטרון אהל 12א

רשימת המשתתפים וספור המעשה. את יעקב גילם במקור…

תיאטרון אהל 12ב

הצגת הבכורה של "יעקב ורחל" נערכה כאמור ב…

תיאטרון אהל 12ג

הטקסט באנגלית שנכתב על גב הגלויה במקור, ב…