תיאטרון אהל 17

"ירמיהו", שחורי בתפקיד עבד-מלך הכושי. ניתן להתרשם כי ב"ירמיהו", כמו גם ב"יעקב ורחל" קודמתה, נעשה שימוש נרחב ב"קפלטים" (סוג של פאה) מורכבים כמייצגים של מהות הדמות.

error: Alert: Content selection is disabled!!