תיאטרון אהל 39

בנימין וסנדר'ל שואלים גוי (אברהם נחתומי) שנקלע בדרכם אם הם בכיוון הנכון לא"י. ג'ינג'י וגבה קומה, נחתומי היה גם סופר.

error: Alert: Content selection is disabled!!