תיאטרון אהל 42

לאחר סצינת הסירה .... שודד דרכים (שוב יעקב כנעני) קושר את בנימין וסנדר'ל ושודד את כספם.
כפי שניתן להתרשם מהתמונה, כנעני היה גבר גדול מידות. כשנפטר, מספר רן שחורי, לא הצליחו להכניס את הגופה לקבר ונאלצו לחפור בו במקום כדי להתאים את הקבר למידותיו !

error: Alert: Content selection is disabled!!